Wijnen en likeuren

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. LA CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISSÉES PENDANT LA GROSSESSE, MÊME EN FAIBLE QUANTITÉ, PEUT AVOIR DES CONSÉQUENCES GRAVES SUR LA SANTÉ DE L'ENFANT

ALCOHOLMISBRUIK IS GEVAARLIJK VOOR DE GEZONDHEID, EN DIENT MET MATE TE WORDEN GECONSUMEERD. CONSUMPTIE VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP, ZELFS IN KLEINE HOEVEELHEDEN, KAN ERNSTIGE GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE GEZONDHEID VAN HET KIND

Le Temps Des Dames is gecertifieerd met het label "Hoge Milieu Waarde"​

In plaats van massaproductie verkiezen wij gematigde productie wat ons kwaliteitswijn oplevert.

Het onnavolgbare gedurfde en authentieke aperitief uit de Aude!

Grand Celièr, Grands Vins

BIO, onze filosofie!